Wypadek komunikacyjny

W wyniku wypadku komunikacyjengo osoby doznają obrażeń ciała lub ponoszą śmierć w wyniku obrażeń. Od Ubezpieczyciela pojazdu, którym poruszał się sprawca lub od Funduszu Gwarancyjnego należy dochodzić odszkodowań. Pasażerowie, piesi, kierujący, rowerzyści i inni uczestnicy wypadków, aby uzyskać odszkodowanie we właściwej wysokości, muszą w sposób nie kwestionowany to udowodnić. Sładnikami roszczenia są poniesione koszty i straty oraz zadośuczynienie za ból i cierpienie.

 

Odszkodowań dochodzić należy do 3 lat od zdarzenia - w przypadku kolizji lub nawet do 20 lat, gdy był to wypadek. Zawarcie ugody z Ubezpieczycielem lub sprawcą wypadku często zamyka dalszą drogę. Umiejętne udokumentowanie roszczenia pozwala na odstąpienie od czasochłonnej drogi sądowej.  

 

Więcej o tematyce wypadków komunikacyjnych (www.poszkodowani.com.pl)

Zapytanie formularz -
wypadek komunikacyjny
Wybierz odpowiedź...
8:00 - 12:00
12:00 - 16:00
16:00 - 20:00
po 20:00